Theorieles – LET OP DE THEORIELES GAAT NIET DOOR-

Op woensdagavond 24 april a.s. wordt er op 19:00 uur weer een theorieles gegeven.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de instructeur.

Door te weinig opgaven gaat de theorie les niet door.