Theorieles

Op donderdag 4-7 om 19:00 wordt er weer een theorie les gegeven.